ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
(พ.ศ. 2405–2486)
พระนามแฝงว่า "นายทรงอานุภาพ"
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระนิพนธ์[แก้ไข]

งานรวม[แก้ไข]

 1. ความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง (พ.ศ. 2466) ― ไฟล์
 2. ชุมนุมพระนิพนธ์ (พ.ศ. 2494) — ดัชนี 1, 2
 3. ประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์ (หลายฉบับ)
 4. พระกวีนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (พ.ศ. 2487)
 5. วินิจฉัยนาม (ค.ศ. 1939) — ดัชนี

งานรายเรื่อง[แก้ไข]

 1. คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย (พ.ศ. 2492) — ดัชนี
 2. ความทรงจำ (หลายฉบับ) — ดัชนี 1, 2
 1. "จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบฮ่อ", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 24 (พ.ศ. 2465) — ไฟล์
 2. "จดหมายเหตุของหมอบรัดเล", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 12 (พ.ศ. 2462) — ดัชนี
 3. "จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 (หลายฉบับ)
 4. "ตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยแลเลิกหวย", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 17 (หลายฉบับ) — ดัชนี 1, 2
 5. ตำนานกฎหมายเมืองไทย (หลายฉบับ)
 6. ตำนานคณะสงฆ์ (พ.ศ. 2466) — ดัชนี
 7. ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ (พ.ศ. 2473)
 8. ตำนานเงินตรา (หลายฉบับ)
 9. ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ (หลายฉบับ)
 10. ตำนานพิธีตรุษ (พ.ศ. 2484) — ไฟล์
 11. ตำนาน เรื่อง เครื่องโต๊ะแลถ้วยปั้น (พ.ศ. 2460) — ไฟล์
 12. ตำนานหนังสือสามก๊ก (หลายฉบับ)
 13. ตำนานเห่เรือ (หลายฉบับ)
 14. เที่ยวเมืองพะม่า (พ.ศ. 2498) — ไฟล์
 15. นิทานโบรานคดี (พ.ศ. 2487) — ดัชนี
 16. นิราสนครวัด (หลายฉบับ)
 17. "ตำนานวังน่า", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 13 (พ.ศ. 2462) — ดัชนี
 18. ไทยรบพม่า (หลายฉบับ)
 19. ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2512) — ดัชนี
 20. ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2472) — ดัชนี
 21. ประวัติสุนทรภู่ (หลายฉบับ)
 22. พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่า (พ.ศ. 2463)
 23. พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2493) — ดัชนี
 24. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2493) — ดัชนี 1, 2
 25. เรารบพม่า, ดู พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่า (พ.ศ. 2463)
 26. เรื่องเมืองพิษณุโลก (พ.ศ. 2496)
 27. เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ (หลายฉบับ)
 28. ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ (หลายฉบับ) — ดัชนี
 29. "เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ 3", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67 (พ.ศ. 2480) — ดัชนี
 30. สนทนากับผู้ร้ายปล้น (พ.ศ. 2468)
 31. แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม (พ.ศ. 2467) — ดัชนี
 32. "เหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 56 (พ.ศ. 2475) — ดัชนี
 33. อธิบายเครื่องบูชา (หลายฉบับ) — ดัชนี 1, 2
 34. อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม (หลายฉบับ) — ดัชนี
 35. อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี (หลายฉบับ)
 36. อธิบายระยะทางล่องน้ำพิง (พ.ศ. 2473) — ดัชนี
 37. อธิบายราชินิกุลบางช้าง (พ.ศ. 2471) — ไฟล์
 38. อธิบาย เรื่อง เครื่องมะโหรีปี่พาทย์ (พ.ศ. 2471)
 39. อธิบาย เรื่อง ธงไทย (หลายฉบับ) — ดัชนี
 40. อธิบาย เรื่อง สำเภาวัดยานนาวาไฟล์
 41. อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิญาณแลพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครไฟล์

เอกสารทางการ[แก้ไข]

 1. คำพิพากษาคดีพญาระกา (พ.ศ. 2453)
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 เมษายน ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)
 3. ประกาศเลื่อนกำหนดทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443)
 4. ประกาศเลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพ ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) — ดัชนี
 5. งานแปล:พระบันทึก ลงวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)
 6. เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อเดือนสิงหาคม ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2511) — ดัชนี

คำนำ[แก้ไข]

 1. "คำนำ", ใน กฎมณเฑียรบาลกรุงกัมพูชา (พ.ศ. 2462) — ดัชนี
 2. "คำนำ, ใน คำให้การขุนหลวงหาวัด (พ.ศ. 2459) — ไฟล์
 3. "คำนำ, ใน คำให้การชาวกรุงเก่า (พ.ศ. 2457) — ไฟล์
 4. "คำนำ, ใน คำให้การชาวอังวะ (พ.ศ. 2458) — ไฟล์
 5. "คำนำ", ใน จดหมายเหตุ เรื่อง ไต่สวนนายกุหลาบซึ่งแต่งประวัติสมเด็จพระสังฆราชขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย (พ.ศ. 2472) — ดัชนี
 6. "คำนำ", ใน จุลยุทธการวงศ์ ผูก 2 (พ.ศ. 2463) — ดัชนี
 7. "คำนำ", ใน ตำนานพระธาตุสุเทพ (พ.ศ. 2472) — ดัชนี
 8. "คำนำ", ใน ทำเนียบนาม ภาคที่ 3 (พ.ศ. 2465) — ดัชนี
 9. "คำนำ", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 3 (พ.ศ. 2471) — ดัชนี
 10. "คำนำ", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 28 (พ.ศ. 2466)
 11. "คำนำ", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 56 (พ.ศ. 2475) — ดัชนี
 12. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 1 (พ.ศ. 2457)
 13. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2 (พ.ศ. 2457)
 14. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 4 (พ.ศ. 2458)
 15. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 8 (พ.ศ. 2460)
 16. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 9 (พ.ศ. 2461)
 17. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 10 (พ.ศ. 2461)
 18. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 11 (พ.ศ. 2462) — ดัชนี
 19. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 12 (พ.ศ. 2462) — ดัชนี
 20. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 13 (พ.ศ. 2462) — ดัชนี
 21. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 15 (พ.ศ. 2462) — ดัชนี
 22. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 18 (พ.ศ. 2462)
 23. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 19 (พ.ศ. 2463) — ดัชนี
 24. "คำนำ", ใน ประชุมสุภาษิตเขมร (พ.ศ. 2467) – ดัชนี
 25. "คำนำ", ใน พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล (พ.ศ. 2459)
 26. "คำนำ", ใน รัตนพิมพวงษ์ (พ.ศ. 2455) — ดัชนี
 27. "คำนำ", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 20 (พ.ศ. 2471) – ดัชนี
 28. "คำนำ", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 21 (พ.ศ. 2472) – ดัชนี
 29. "คำนำ", ใน สังคีติยวงศ์ (พ.ศ. 2466) — ดัชนี
 30. "คำนำ ว่าด้วยตำนานหนังสือพระราชพงษาวดาร", ใน พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา ภาค 1 (พ.ศ. 2455)

คำอธิบาย[แก้ไข]

 1. "การศพวัดราชาธิวาศ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2 (พ.ศ. 2457)
 2. "คำอธิบาย", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 14 (พ.ศ. 2472)
 3. "คำอธิบาย", ใน พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด) (พ.ศ. 2486)
 4. "อธิบาย", ใน พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พ.ศ. 2450)
 5. "อธิบายนิราศเดือน", ใน วรรณกรรมต่างเรื่อง (พ.ศ. 2505)
 6. "อธิบายบทละคร เรื่อง ระเด่นลันได", ใน วรรณกรรมต่างเรื่อง (พ.ศ. 2505)
 7. "อธิบายเพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ", ใน กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ (พ.ศ. 2507)
 8. "อธิบายเรื่องบทละครของคุณสุวรรณ", ใน วรรณกรรมต่างเรื่อง (พ.ศ. 2505)
 9. "อธิบาย เรื่อง พระราชนิพนธ์นิราศฯ ท่าดินแดง", ใน นิราศท่าดินแดง (พ.ศ. 2464)
 10. "อธิบายหนังสือลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 14", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 14 (พ.ศ. 2465) — ดัชนี

บรรณาธิการ[แก้ไข]

 1. นิทานอีสป (พ.ศ. 2499), โดย พระยาเมธาธิบดี (สาตร สุทธเสถียร)
 2. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53 (พ.ศ. 2473)
 3. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53 (พ.ศ. 2476)
 4. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2498), โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)ดัชนี

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

 1. ระยะทางพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) — รก. 1, 2, 3
 2. ประกาศ เรื่องฯ ให้กรมพระดำรงราชานุภาพทรงหยุดพักรักษาพระองค์ฯ ลงวันที่ 7 มกราคม 2457รก.
 3. พระราชดำรัสทรงตั้งอภิรัฐมนตรีสภา (พ.ศ. 2468)
 4. ประกาศตั้งกรรมการบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469
 5. ประกาศตั้งกรม ตั้งพระองค์เจ้าและเจ้าพระยา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2472รก.
 6. ประกาศตั้งและปลดนายกราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2475

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก