ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
(พ.ศ. 2405–2486)
พระนามแฝงว่า "นายทรงอานุภาพ"
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระนิพนธ์[แก้ไข]

กวีนิพนธ์[แก้ไข]

 1. พระกวีนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (พ.ศ. 2487)

การเดินทางท่องเที่ยว[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน (พ.ศ. 2505)
 2. จดหมายเหตุ เรื่อง ประพาศต้นในรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2466)
 3. จดหมายเหตุ เรื่อง เสด็จประพาสต้นในรัชชกาลที่ 5 ครั้งแรกและครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2477)
 4. เที่ยวตามทางรถไฟ (พ.ศ. 2484)
 5. เที่ยวที่ต่าง ๆ (หลายภาค)
 6. เที่ยวเมืองพม่า (พ.ศ. 2489)
 7. นิราศนครวัด (หลายฉบับ)
 8. "ประพาสต้นเมืองสมุทรสงคราม", ใน ของดีเมืองสมุทร (พ.ศ. 2504)
 9. เสด็จประพาศยุโรปครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2490)
 10. อธิบายระยะทางล่องลำน้ำพิงตั้งแต่เมืองเชียงใหม่จนถึงปากน้ำโพธิ์ (พ.ศ. 2473)

การเมืองและการปกครอง[แก้ไข]

 1. คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย (พ.ศ. 2492)
 2. ตำนานกฎหมายเมืองไทย (พ.ศ. 2473)
 3. ตำนานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์ (พ.ศ. 2493)
 4. ตำนานการเกณฑ์ทหาร (พ.ศ. 2499)
 5. ตำนานการเลิกอากรบ่อนเบี้ยและหวย (หลายฉบับ)
 6. เทศาภิบาล (พ.ศ. 2498)
 7. "บันทึกว่าด้วยการปกครองประเทสไทยแต่โบราน", ใน อัขรานุกรมสิลปากร หมวดโบรานคดี (พ.ศ. 2487)
 8. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 26: กฎมนเทียรบาลพม่า (พ.ศ. 2479)

คำนำและคำอธิบาย[แก้ไข]

 1. "อธิบายตำนานเห่เรือ", ใน กาพย์เห่เรือ (พ.ศ. 2513)
 2. จดหมายหลวงอุดมสมบัติ กับคำอธิบายของพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพฯ (พ.ศ. 2458)
 3. จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ. 2310-2381) (พ.ศ. 2526)
 4. ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา กับพระวิจารณ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (พ.ศ. 2493)

ชีวประวัติ[แก้ไข]

 1. ความทรงจำ (พ.ศ. 2489)
 2. "จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 (หลายฉบับ)
 3. เจ้านายพระชันษายืน (พ.ศ. 2474)
 4. "ประวัติพระยามนตรีสุริยวงศ์", ใน ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร บุนนาค) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2483 (พ.ศ. 2483)
 5. ประวัติสุนทรภู่ (หลายฉบับ)

วัตถุ[แก้ไข]

 1. ตำนานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (พ.ศ. 2467)
 2. ตำนานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สยาม (พ.ศ. 2468)
 3. ตำนานเงินตรา (พ.ศ. 2474)
 4. ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ (หลายฉบับ)
 5. ตำนานเรือรบไทย (พ.ศ. 2467)
 6. ตำนาน เรื่อง เครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น (พ.ศ. 2479)

ศาสนา[แก้ไข]

 1. กายคฤหะ หรือเรือนคือกาย (พ.ศ. 2493)
 2. ตำนานคณะสงฆ์ (พ.ศ. 2466)
 3. "ตำนานพระญวน", ใน ตำราพิธีพระญวน (พ.ศ. 2477)
 4. ตำนานพระปริต (พ.ศ. 2472)
 5. ตำนานพระพุทธเจดีย์ (พ.ศ. 2503)
 6. ตำนานพระพุทธบาท อธิบายเรื่องพระบาท นิราศพระบาท และลิลิตทศพร (พ.ศ. 2511)
 7. ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ (พ.ศ. 2468)
 8. ตำนานพุทธเจดีย์สยาม (พ.ศ. 2469)
 9. ตำนานพิธีตรุษ (พ.ศ. 2484)

ศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม[แก้ไข]

 1. ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ (หลายฉบับ)
 2. ตำนาน เรื่อง ละครอิเหนา, ชื่ออื่นว่า ตำนาน เรื่อง อิเหนา, (หลายฉบับ)
 3. ตำนาน เรื่อง สามก๊ก, ชื่ออื่นว่า ตำนานหนังสือสามก๊ก, (หลายฉบับ)
 4. ตำนานเสภา (พ.ศ. 2497)
 5. ตำนานเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน (พ.ศ. 2470)
 6. ตำราฟ้อนรำ (พ.ศ. 2510)

สถานที่[แก้ไข]

 1. ตำนานโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ (พ.ศ. 2472)
 2. ตำนานวังหน้า (พ.ศ. 2468)
 3. ตำนานสวนกุหลาบ (พ.ศ. 2506)
 4. ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร (พ.ศ. 2459)
 5. ประวัติพระบรมมหาราชวัง (พ.ศ. 2505)
 6. "วินิจฉัยชื่อลำน้ำแม่กลอง", ใน นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง) (พ.ศ. 2507)
 7. เรื่องเมืองพิษณุโลก (พ.ศ. 2496)

เอกสารทางการ[แก้ไข]

 1. คำพิพากษาคดีพญาระกา (พ.ศ. 2453)
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดระเบียบราชการเมืองไทรบุรี เมืองปลิศ แลเมืองสตูน ลงวันที่ 7 เมษายน ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)
 3. เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรีเมื่อเดือนสิงหาคม ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2511)

อื่น ๆ[แก้ไข]

 1. ชุมนุมพระนิพนธ์ (หลายฉบับ)
 2. ชุมนุมพระนิพนธ์บางเรื่อง (หลายฉบับ)
 3. ถึงหญิงใหญ่, ชื่ออื่นว่า หญิงใหญ่ และ ลายพระหัตถ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทาน ม.จ.จงจิตรถนอม ดิศกุล ระหว่างเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สอง พ.ศ. 2473, (หลายฉบับ)
 4. ไทยรบพม่า, ชื่ออื่นว่า เรารบพม่า และ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 6, (หลายฉบับ)
 5. นารถ มนตเสวี (พ.ศ. 2519)
 6. นิทานโบราณคดี (หลายฉบับ)
 7. นิทานเรื่องเลี้ยงเด็ก (พ.ศ. 2466)
 8. แบบเรียนเร็ว (หลายฉบับ)
 9. "เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับอายุ", ใน อายุวฑฺฒน เจริญด้วยอายุ (พ.ศ. 2504)
 10. สนทนากับผู้ร้ายปล้น (พ.ศ. 2468)
 11. อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี (พ.ศ. 2468)

งานที่ทรงจัดให้พิมพ์[แก้ไข]

 1. ตำนานพระพุทธสิหิงค์, โดย พระโพธิรังษี (พ.ศ. 2475)
 2. ทำเนียบสมณศักดิ์สังเขป (พ.ศ. 2474)

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

เอกสารทางการ[แก้ไข]

 1. กำหนดการงานสตมาหะและงานพระเมรุพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ศ. 2487
 2. ประกาศตั้งกรรมการบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469
 3. ประกาศตั้งและปลดนายกราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2475

อื่น ๆ[แก้ไข]

 1. ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไปยุโรป, โดย สมบูรณ์ โชติจิตร (พ.ศ. 2515)
 2. นำชมหอสมุดราชานุภาพ, โดย กรมศิลปากร (พ.ศ. 2494)
 3. พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2405–2486),[1] โดย หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล (พ.ศ. 2484)
 4. พระราชหัตถเลขาพระราชทานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในเวลาเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2450, โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2491)

หมายเหตุ[แก้ไข]

 1. ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากยังไม่พ้นกำหนด 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย (พ.ศ. 2533) — ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก