วิกิซอร์ซ:ความร่วมมือของประชาคม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ความร่วมมือของประชาคม
วิกิซอร์ซเป็นห้องสมุดที่ทุกคนสามารถสร้างและพัฒนาได้ หน้านี้เป็นรายชื่องานที่ทุกคนสามารถร่วมเพิ่มเนื้อหา หรือร่วมพัฒนาเนื้อหาด้วยการพิสูจน์อักษรหรือจัดรูปแบบ

กฎหมายและเอกสารทางการ[แก้ไข]

ดัชนี/ไฟล์ สถานะ
ดัชนี:การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฯ - สพบ - ๒๕๒๐.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:คำพิพากษาฯ รัชกาลที่ 8 - ๒๔๙๘.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๒-๑๔ (ส่วนตน).pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ไฟล์:คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๓ ๑.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ดัชนี:คำวินิจฉัย ของศาล รธน (๒๕๕๖-๐๕).pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ไฟล์:ฎีกา ๒๕๖๐-๔๗๘๐.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:ฎีกา ๒๕๖๐-๗๗๔๑.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:ฎีกา ๒๕๖๐-๘๖๗๙.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:ฎีกา ๒๕๖๑-๓๒๒๔.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:ฎีกา ๒๕๖๑-๓๓๖๖.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:ฎีกา ๒๕๖๑-๔๘๑๕.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:ฎีกา ๒๕๖๑-๕๔๑๐.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ดัชนี:แถลงการณ์ เรื่องฯ พระปกเกล้าฯ สละราชสมบัติ - ๒๔๗๘.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ (๑) - ๒๔๘๑.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ (๒) - ๒๔๘๑.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ไฟล์:ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ (๓) - ๒๔๘๑.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ดัชนี:พจนานุกรมกฎหมาย - สมาหารหิตะคดี - ๒๔๗๔.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา ๒๔๙๙.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:รัฐธรรมนูญบริติช (ดิเรก ชัยนาม, 2490).pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ไฟล์:2554-4349 (Public Prosecutor v. Chung King Fu et al.).pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:2555-57 (Jaruvan Maintaka's case).pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:2556.15-18 Constitutional Court Decision.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:2557.2 Constitutional Court Decision.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:Seriyothin et al. v. Samitivej Hospital et al. (Judgment of the Supreme Court of Justice No. 7634-2554).pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:Ruling of the central adminstrative court in the black-number case no 671-2554 (original copy).pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี

การเดินทางหรือท่องเที่ยว[แก้ไข]

ดัชนี/ไฟล์ สถานะ
ดัชนี:นิราศนครวัด - ดำรงราชานุภาพ - 2468.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:นิราศนครวัด - ดำรงราชานุภาพ - 2479.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ กับอักขรานุกรมฯ สุพรรณฯ - ดำรงฯ, ราชบัณฑิตยฯ - ๒๔๙๑.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ

ชีวประวัติ[แก้ไข]

ดัชนี/ไฟล์ สถานะ
ดัชนี:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ไฟล์:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๔.djvu 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี
ไฟล์:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๕๑๑.djvu 00 percent.svg ยังไม่ได้เริ่มดัชนี

ประวัติศาสตรกฎหมาย[แก้ไข]

ดัชนี/ไฟล์ สถานะ
ดัชนี:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:การประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินใน ร ๕ - ๒๕๐๙.pdf‎ 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:จมห ไต่สวนนายกุหลาบฯ - ๒๔๗๒.pdf‎ 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:ตำนานกฎหมาย - วัน จามรมาน - ๒๔๗๔.pdf‎ 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:ตำนานศาล - วัน จามรมาน - มปป.pdf‎ 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:ปวศ กม ไทย - มธ - ๒๔๗๘.pdf‎ 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:ปวศ กม ไทย - มธ - ๒๔๘๐.pdf‎ 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:ปวศ กม ไทย - มธ - ๒๔๘๓.pdf‎ 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:พรก เก่าครั้งกรุงศรีอยุธยา - ๒๔๗๖.pdf‎ 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา

ประวัติศาสตร์ทั่วไป[แก้ไข]

ดัชนี/ไฟล์ สถานะ
ดัชนี:คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๙๒.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๙๓.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:จามเทวีวงศ์ - ๒๔๗๓.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:จารึกพ่อขุนรามฯ - วิจิตรวาทการ - ๒๔๗๗.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๗๕).pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:ไทยสถาปนากษัตริย์เขมร - สนร - ๒๕๐๕.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา (ภาค ๑) - ๒๕๑๐.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:ประชุมจารึก (ภาค ๒) - ๒๔๗๒.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๑ - ๒๔๘๕.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๒ - ๒๔๘๕.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๓ - ๒๔๘๕.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:พงศาวดารเหนือ - ๒๔๑๒.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:พงศาวดารเหนือ - ๒๔๗๔.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:พงศาวดารเหนือ - ๒๕๐๑.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:พระราชพงษาวดารฯ ฉบับหลวงประเสริฐฯ - ๒๔๕๐.pdf 50 percent.svg ลงเนื้อหาครบแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจอักษรหรือรูปแบบ
ดัชนี:พระราชพงสาวดารฯ ฉบับหลวงประเสิด - ๒๔๘๖.pdf 50 percent.svg ลงเนื้อหาครบแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจอักษรหรือรูปแบบ
ดัชนี:สังคีติยวงศ์ - พนรัตน์ - ๒๔๖๖ a.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา

วรรณกรรม[แก้ไข]

ดัชนี/ไฟล์ สถานะ
ดัชนี:กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ - ๒๔๕๑.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:นิทานเวตาล - นมส - ๒๔๘๒ b.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:นิทานอีสป (2499).pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:ประชุมกาพย์เห่เรือ - ๒๔๖๐.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:ประชุมกาพย์เห่เรือ - ๒๔๖๔.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:ลิลิตรัฐนิยม (๒๔๘๕).pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ

ศาสนาและความเชื่อ[แก้ไข]

ดัชนี/ไฟล์ สถานะ
ดัชนี:ตำนานพระปริตรและพระปริตร - ๒๕๐๙.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:ตำราไสยศาสตร์ (อนันต์ คุณานุรักษ์, ๒๕๐๘).pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:ถวายพรพระ กับคำย่อความฎีกาพาหุง - ๒๕๐๖.pdf 25 percent.svg ยังลงเนื้อหาไม่ครบ
ดัชนี:เทวกำเนิด - สรวง ศรีเพ็ญ - ๒๔๗๔.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:เทวกำเนิด - สรวง ศรีเพ็ญ - ๒๕๐๒.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา
ดัชนี:พระเป็นเจ้าของพราหมณ์ - วชิราวุธ - ๒๕๐๓.pdf 00 percent.svg ยังไม่ได้ลงเนื้อหา