ไฟล์:บ้วนฮ่วยเหลา (๑) - ๒๕๑๓.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,237 × 1,750 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 38.87 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 225 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Wan Hua Lou

ไทย: บ้วนฮ่วยเหลา 中文:萬花樓

 s:th:บ้วนฮ่วยเหลา/เล่ม 1  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
English: Li Yutang
ไทย: หลีโหวตึ๊ง (ฮกเกี้ยน) / หลี อฺวี่ถัง (จีนกลาง)
中文:李雨堂
image of artwork listed in title parameter on this page
ผู้แปล
Unknown authorUnknown author
ผู้วาดภาพประกอบ
Unknown authorUnknown author
ชื่อเรื่อง
English: Wan Hua Lou
ไทย: บ้วนฮ่วยเหลา
中文:萬花樓
เล่มที่ 1
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q16307244
คำอธิบาย
English: Being a Thai translation of the Chinese novel Wan Hua Lou (萬花樓; "Pavilion of Ten Thousand Flowers"). The original novel was composed by Li Yutang (李雨堂) during the Qing dynasty. The Thai translation is believed by Prince Damrong Rajanubhab to have been done by an unnamed translator at the behest of Chancellor Chuang Bunnak of Siam at the same time as the translation of the novel Wu Hu Ping Nan (五虎平南; "Five Tigers Conquering the South") in the year 2400 BE (1857/58 CE). This translation was found in a 13-volume manuscript and was first printed by Doctor Dan Beach Bradley as a one-volume book in the year 2423 BE (1880/81 CE) during the reign of King Chulalongkorn.
ไทย: บ้วนฮ่วยเหลา (ฮกเกี้ยน) / ว่านฮวาโหลว (จีนกลาง) (萬花樓; "หอหมื่นบุปผา") นวนิยายจึนซึ่ง หลีโหวตึ๊ง (ฮกเกี้ยน) / หลี อฺวี่ถัง (จีนกลาง) (李雨堂) แต่งในราชวงศ์ชิง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สันนิษฐานว่า สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ให้แปลเป็นไทยพร้อมกับเรื่อง โหงวโฮ้วเพงหนำ (ฮกเกี้ยน) / อู๋หู่ผิงหนาน (จีนกลาง) (五虎平南; "ห้าเสือพิชิตปักษ์ใต้") เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ต้นฉบับเป็นสมุดไทย ๑๓ เล่ม โรงพิมพ์หมอบรัดเลนำออกพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ ในรัชกาลที่ ๕ เป็นหนังสือเล่มเดียวจบ
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 10 กันยายน พ.ศ. 2513
publication_date QS:P577,+1970-09-10T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: บ้วนฮ่วยเหลา เล่ม ๑. (๒๕๑๓). พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
การอนุญาต
(การใช้ไฟล์นี้ใหม่)

This edition has been published for over 50 years and its copyright has thus expired according to section 20 of Thailand's Copyright Act, 2537 BE (1994 BE).

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน00:04, 9 กันยายน 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 00:04, 9 กันยายน 2564หน้า 1,237 × 1,750, 225 (38.87 เมกะไบต์)YURiUploaded a work by {{en|1=Li Yutang}} {{th|1=หลีโหวตึ๊ง {{smaller|(ฮกเกี้ยน)}} / หลี อฺวี่ถัง {{smaller|(จีนกลาง)}}}} {{zh|1=李雨堂}} from {{th|1=''บ้วนฮ่วยเหลา เล่ม ๑''. (๒๕๑๓). พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.}} with UploadWizard

35 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์