หน้า:บ้วนฮ่วยเหลา (๑) - ๒๕๑๓.pdf/224

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๕๑๓–๑๔ กำเนิดนามสกุลเล่ม ๑, ๒ ของจมื่นอมร
ดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช)
คนไทยสมัยก่อนรัชกาลที่ ๖ ขึ้นไปยังไม่มี
นามสกุลอย่างปัจจุบันนี้ เพียงอ่านหนังสือสองเล่ม
นี้เท่านั้น ก็จะทราบถึงที่มาของนามสกุลต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันนี้ ทั้งนามสกุลพระราชทาน และที่สืบนามสกุล
มา รวมทั้งพระราชดำริและพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกำหนดให้
มีนามสกุลขึ้น และวิธีการขนานนามสกุลในปี พ.ศ.
๒๔๕๖ ประโยชน์ของการมีนามสกุล พร้อมด้วย
รายชื่อสกุลต่าง ๆ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า-
พระราชทานไว้ เรียงตามลำดับอักษร สะดวกแก่ผู้
ค้นคว้า