สถานีย่อย:ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประเทศไทย[แก้ไข]

กฎหมาย[แก้ไข]

 1. พระราชกำหนดลักษณหมิ่นประมาทด้วยการพูดฤๅเขียนถ้อยคำเท็จออกโฆษนาการ รัตนโกสินทร์ศก 118 (พ.ศ. 2442)
 2. ภาค 2 ว่าด้วยลักษณความผิด, ใน กฎหมายลักษณอาญา (พ.ศ. 2451)
 3. ภาค 2 ความผิด, ใน ประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2500)
 4. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

คดีความ[แก้ไข]

 1. คำพิพากษาศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ 1858/2500 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2500 คดีระหว่างพนักงานอัย กรมอัยการ โจทก์ นายสง่า เนื่องนิยม จำเลย
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2354/2531 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2531 คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ โจทก์ นายวีระ มุสิกพงศ์ จำเลย
 3. คำพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ในคดีหมายเลขแดงที่ 1237/2550 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ จำเลย
 4. คำพิพากษาศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.4726/2554 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 คดีระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายอำพล ตั้งนพกุล จำเลย
 5. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 28–29/2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ หรือไม่ — (ต้นฉบับ)
 6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ... ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี โจทก์ นาย (ปกปิด) จำเลย
 7. คำสั่งศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ พศ 76/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คดีระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ร้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้คัดค้าน
 8. คำสั่งศาลอุทธรณ์ คำร้องที่ ปอ 62/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คดีระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ ที่ 1 กับพวก รวม 4 คน จำเลย
 9. คำสั่งศาลอุทธรณ์ คำร้องที่ ปอ 63/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คดีระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ จำเลย

เอกสารทางการ[แก้ไข]

 1. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2504
 2. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 122/2553 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพฯ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 — (ต้นฉบับ)
 3. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 702/2553 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 4. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 609/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 5. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 156/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 6. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 196/2559 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
 7. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง การงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต ลงวันที่ 12 เมษายน 2560
 8. รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 — (เริ่มดัชนี)
 9. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0100/72 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ที่ปกป้อง-ยื่นขอประกันตัวกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติการณ์จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

บทความ[แก้ไข]

 1. Rex Siamensium หรือพระเจ้ากรุงสยาม (พ.ศ. 2495), โดย ส. ธรรมยศ(ต้นฉบับ)
 2. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กับการประกอบสร้างสถานะอัน "ล่วงละเมิดมิได้" (พ.ศ. 2557), โดย นพพล อาชามาส