สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์ไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

งานรวม[แก้ไข]

 1. ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (พ.ศ. 2510) — ดัชนี
 2. ประชุมจารึกสยาม (พ.ศ. 2467–?)
 3. ประชุมพงศาวดาร ภาค 1–82 (พ.ศ. 2457–2537)

ความเรียง[แก้ไข]

 1. คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย (พ.ศ. 2492), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพดัชนี
 2. "ตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยแลเลิกหวย", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 17 (หลายฉบับ), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ — ดัชนี 1, 2
 3. ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ (หลายฉบับ), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคนอื่น ๆ
 4. "ตำนานวังน่า", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ, ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 13 (พ.ศ. 2462) — ดัชนี
 5. ตำนานเห่เรือ (หลายฉบับ), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 6. ไทยรบพม่า (หลายฉบับ), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 7. นิทานโบรานคดี (พ.ศ. 2487), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพดัชนี
 8. เรื่องเมืองพิษณุโลก, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (พ.ศ. 2496)
 9. เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ (หลายฉบับ), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 10. ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ (หลายฉบับ), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพดัชนี
 11. แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม (พ.ศ. 2467), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพดัชนี
 12. อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม (หลายฉบับ), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพดัชนี
 13. อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี (หลายฉบับ), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 14. อธิบาย เรื่อง เครื่องมะโหรีปี่พาทย์ (พ.ศ. 2471), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 15. อธิบาย เรื่อง ธงไทย (หลายฉบับ), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพดัชนี

คำให้การ[แก้ไข]

 1. คำให้การขุนหลวงหาวัด (พ.ศ. 2459) — ไฟล์
 2. คำให้การชาวกรุงเก่า (พ.ศ. 2457) — ไฟล์

จดหมายเหตุ[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต (พ.ศ. 2472), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 2. จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต (พ.ศ. 2472), โดย ราชบัณฑิตยสภา
 3. จดหมายเหตุ เรื่อง ไต่สวนนายกุหลาบซึ่งแต่งประวัติสมเด็จพระสังฆราชขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย (พ.ศ. 2472) — ดัชนี
 4. จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (พ.ศ. 2490), โดย เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
 5. "จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์", โดย จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 8 (พ.ศ. 2460) — ดัชนี
 6. "จดหมายเหตุโหร", โดย พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 8 (พ.ศ. 2460)

จารึก[แก้ไข]

 1. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร (พ.ศ. 1959)
 2. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2053)
 3. จารึกนครชุม (พ.ศ. 1900)
 4. จารึกพ่อขุนรามคำแหง (พ.ศ. 1835)
 5. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ (พ.ศ. 1970)
 6. จารึกวัดจุฬามณี (พ.ศ. 2224)
 7. จารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร (พ.ศ. 1904)
 8. จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก (พ.ศ. 2103)
 9. จารึกวัดศรีชุม (ประมาณ พ.ศ. 1884–1910)

พงศาวดาร[แก้ไข]

 1. พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล (พ.ศ. 2459), โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน
 2. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ (หลายฉบับ)
 3. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด) (หลายฉบับ)
 4. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 (หลายฉบับ), โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) — ดัชนี 1, 2
 5. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2444), โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)ดัชนี
 6. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2477), โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)ดัชนี
 7. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2477), โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)ดัชนี
 8. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2493), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ — ดัชนี 1, 2
 9. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ (พ.ศ. 2539) — ดัชนี
 10. พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พ.ศ. 2485), โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน — ดัชนี 1, 2, 3
 11. "พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับปลีก หมายเลข 2/ก101", ใน เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2487)
 12. พระราชพงศาวดาร ความเก่า (พ.ศ. 2458)
 13. พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา (หลายฉบับ), โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
 14. พระราชพงศาวดารเหนือ (หลายฉบับ), โดย พระวิเชียรปรีชา (น้อย)
 15. สังคีติยวงศ์ (พ.ศ. 2466), โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพนดัชนี

ประวัติบุคคล[แก้ไข]

 1. "ปฐมวงษ์", โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 8 (พ.ศ. 2460)
 2. ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2512), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพดัชนี
 3. ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2472), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพดัชนี
 4. ประวัติสังเขปของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเพียงปราบฮ่อ พ.ศ. 2430 (พ.ศ. 2476) — ดัชนี
 5. พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2493), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพดัชนี
 6. ประวัติสุนทรภู่ (หลายฉบับ), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 7. "วงศ์สกุลผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบอง (ตระกูลอภัยวงศ์)", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 16 (พ.ศ. 2475)
 8. อธิบายราชินิกุลบางช้าง (พ.ศ. 2471), โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพไฟล์

วรรณกรรม[แก้ไข]

 1. นิราศท่าดินแดง (พ.ศ. 2464), โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ดูเพิ่ม[แก้ไข]