Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:ฎ ๒๔๘๐-๒๑๔.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

  1. คำนำ โดย หม่อมหลวงหญิงสงวน สุรศักดิ์มนตรี (น. ก)
  2. คำพิพากษาที่ 214/2480 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2480 ในคดีระหว่างหม่อมหลวงหญิงสงวน สุรศักดิ์มนตรี โจทก์ พระยามไหสวรรย์ (กอ สมบัติศิริ) ที่ 1 คุณหญิงมไหสวรรย์ (เลื่อน สมบัติศิริ) ที่ 2 จำเลย เรื่อง ละเมิดสิทธิ โดย ศาลฎีกา (น. 1)
  3. คำวิจารณ์ โดย พระยาปรีดานฤเบศร์ (ฟัก พันธุฟัก) (น. 20)