ไฟล์:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๕๑๑.djvu

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(2,479 × 3,988 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 8.78 เมกะไบต์, ประเภท MIME: image/vnd.djvu, 92 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Prawat sunthon phu ("Biography of Sunthon Phu") & others

ไทย: ประวัติสุนทรภู่ และอื่น ๆ

 s:th:ประวัติสุนทรภู่/พ.ศ. ๒๕๑๑  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
English:
ไทย:
  • A: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • B: สุนทรภู่
  • C: ไม่ทราบผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
English: Prawat sunthon phu ("Biography of Sunthon Phu") & others
ไทย: ประวัติสุนทรภู่ และอื่น ๆ
ชื่อเรื่องรอง
English: Full title: Phrawat sunthon phu phraniphon somdet krom phraya damron rachanuphap nirat mueang klaeng khong sunthon phu lae prawat mueang klaeng ("Biography of Sunthon Phu, a royal composition by HRH Prince Damrong Rachanuphap; Departure to the City of Klaeng, by Sunthon Phu; and History of the City of Klaeng")
ไทย: ประวัติสุนทรภู่ พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นิราศเมืองแกลง ของ สุนทรภู่ และประวัติเมืองแกลง
รุ่น
  • For A: 28th (with revisions)
  • For B: 13th
  • For C: 1st
ผู้พิมพ์โฆษณา
ไทย: กรมศิลปากร
โรงพิมพ์
English: Chuan Phim Printing House
ไทย: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
คำอธิบาย
English: This book is a compilation of the following works:
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย
  • A: ประวัติสุนทรภู่ โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • B: นิราศเมืองแกลง โดย สุนทรภู่
  • C: ประวัติเมืองแกลง ไม่ทราบผู้แต่ง
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2511
publication_date QS:P577,+1968-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Damrong Rachanuphap et al. (1968). Phrawat sunthon phu phraniphon somdet krom phraya damron rachanuphap nirat mueang klaeng khong sunthon phu lae prawat mueang klaeng [Biography of Sunthon Phu, a royal composition by HRH Prince Damrong Rachanuphap; Departure to the City of Klaeng, by Sunthon Phu; and History of the City of Klaeng]. Bangkok: Chuan Phim Printing House. (Printed as memorial of the funeral of Nang Samli Koet-lapphon, held at Wat Makut Kasattriyaram Crematorium on 7 May 1931).
ไทย: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, และคนอื่น ๆ. (๒๕๑๑). ประวัติสุนทรภู่ พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นิราศเมืองแกลง ของ สุนทรภู่ และประวัติเมืองแกลง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางสำลี เกิดลาภผล ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๑).
เวอร์ชันอื่น
Prawat sunthon phu ("Biography of Sunthon Phu") – 2nd edition (1927, with revisions)
Prawat sunthon phu ("Biography of Sunthon Phu") – 3rd edition (1931, with revisions)

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(简体)‎ | +/−

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน21:55, 18 มกราคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 21:55, 18 มกราคม 2563หน้า 2,479 × 3,988, 92(8.78 เมกะไบต์)BitterschokoUser created page with UploadWizard

ไม่มีหน้าที่ใช้ไฟล์นี้