ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Horus"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
end to write.
(Removing "ID-MARIX_,TH_ID_REPORT.png", it has been deleted from Commons by Raymond because: personell ID document.)
(end to write.)
พูดคุยกันได้ที่หน้า [[w:ผู้ใช้:Horus|ผู้ใช้:Horus]] ครับ
 
== คำร้อง ขอแก้ไขการปลดล๊อก บัญชี Thai National ID 3650900023804 ภาษาไทย ==
 
กระทำโดย สุจริตแล้ว ช่วยปลดล็อกให้ด้วย (ด้วยกันนี้ขอท่านช่วยล๊อก บัญชี สุขพินทุ ที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ด้วยความประมาทเลินเล่อน้ันให้ด้วย)
 
 
 
== งาน ==
* [[รัฐนิยม]]
* [[คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๓]]
 
== ลิงก์ ==
* [[วิกิซอร์ซ:แหล่งเอกสาร]]
 
== โน้ต ==
* การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
* การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

รายการนำทางไซต์