สถานีย่อย:ดนตรี

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก สถานีย่อย:เพลง)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
"นักเล่นบันโจ" (The Banjo Player) โดยทอมัส เอคินส์ (Thomas Eakins) ราว ค.ศ. 1877

เครื่องดนตรี[แก้ไข]

  1. ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2473)
  2. อธิบาย เรื่อง เครื่องมะโหรีปี่พาทย์, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (2471)

เพลง[แก้ไข]

  1. "การเล่นเพลง", โดย กรมศิลปากร, ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 25 (2479) (ต้นฉบับ)
  2. "ขับร้อง", โดย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์, ใน ประชุมพระนิพนธ์ของกรมหมื่นสถิตยธำรงสวัสดิ์ (2477) (เริ่มดัชนี)

เพลงของรัฐ[แก้ไข]

  1. ประกาศเพลงชาติ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2477
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 4 เรื่อง การเคารพธงชาติ, เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ลงวันที่ 8 กันยายน 2482
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 6 เรื่อง ทำนองและเนื้อร้องเพลงชาติ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2482
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2483 เรื่อง เพลงสรรเสริญพระบารมี