หน้า:คำวินิจฉัยศาล รธน ๒๕๖๔-๑๙.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๘๐ ก

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คำวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๖๔
เรื่องพิจารณาที่ ๑๙/๒๕๖๓
 
วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
ระหว่าง นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง

นายอานนท์ นำภา ที่
นายภาณุพงศ์ จาดนอก ที่
นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ที่
นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ที่
นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ที่
นางสาวสิริพัชระ จึงธีรพานิช ที่
นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่
นางสาวอาทิตยา พรพรม ที่ ผู้ถูกร้อง
เรื่อง คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙

นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง สรุปได้ดังนี้