อธิบาย เรื่อง เครื่องมะโหรีปี่พาทย์/ผู้วายชนม์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประวัติสังเขปนายซุ้ย มันประเสริฐ

นายซุ้ย มันประเสริฐ เกิดเมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๔๐๔ เปนบุตรคนที่ ๙ ของเจ๊สัวมัน ต้นสกุลมันประเสริฐ ซึ่งได้เปนที่หมื่นประเสริฐฯ ตำแหน่งนายอากรในรัชชกาลที่ ๓ มารดาชื่อ ปุก เมื่ออายุ ๑๘ ปี ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในรัชชกาลที่ ๕ ครั้นเมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ไปตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสเกาะช้าง ไปตกภูเขาลง เป็นเหตุให้เส้นประสาทพิการ เลยทุพพลภาพมาจนตลอดอายุ

นายซุ้ยมีบุตรธิดากับนางบุญมา ภรรยาหลวง ๔ คน เจ้าจอมสมบุญเป็นคนใหญ่ อีก ๓ คนถึงแก่กรรมเสียแต่ยังเยาว์ และนายซุ้ยมีบุตรธิดากับภรรยาอื่นอีก ๔ คน ถึงแก่กรรมเสียแต่ยังเยาว์ ๓ คน คนเล็กชื่อ นายใหม่ อยู่ต่อมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๖๔ ถึงแก่กรรม จึงเหลือแต่เจ้าจอมสมบุญคนเดียวได้เป็นเจ้าภาพปลงศพสนองคุณบิดา

นายซู้ยป่วยไม่สมประกอบ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ คำนวณอายุได้ ๖๗ ปี