แม่แบบ:สาธารณสมบัติ-โดยผู้สร้าง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้าพเจ้า เจ้าของลิขสิทธิ์แห่งงานที่ปรากฏในหน้านี้ แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งให้งานนี้ตกเป็นสาธารณสมบัติ โดยให้มีผลทั่วสากลโลก
และในกรณีที่การให้ตกเป็นสาธารณสมบัติดังกล่าวไม่อาจกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้าพเจ้าก็ยินยอมให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ไม่ว่าเพื่อความมุ่งประสงค์อย่างใด โดยไม่มีเงื่อนไข เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดไว้