แม่แบบ:หน้าหลัก-เอกสาร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

งานใหม่น่าสนใจ[แก้ไข]

Paris Agreement Th.pdf

"ความตกลงปารีส" โดย สหประชาชาติ • แปลโดย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • พ.ศ. 2559

ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยภูมิอากาศ

ข้อ ๒

๑. ในการยกระดับการปฏิบัติตามอนุสัญญา รวมถึงวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา ความตกลงนี้ มุ่งเสริมสร้างการตอบสนองระดับโลกต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน และความพยายามในการขจัดความยากจน รวมถึงโดย

(เอ) ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า ๒ องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม และการมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม โดยคํานึงว่าการดําเนินการตามนี้ จะลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีนัยสําคัญ ... (อ่านต่อ)


"งานแปล:ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสตีเวนส์และพระยาศรีวิสารวาจา" โดย เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ • แปลโดย วิกิซอร์ซ • พ.ศ. 2474

ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเสนอเค้าโครงระเบียบการปกครองแบบใหม่ กับทั้งคำอธิบายอย่างย่อ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน โดยทั่วไปแล้วโครงการนั้นเกี่ยวพันกับการเริ่มการปกครองแบบมีรัฐสภา โดยทฤษฎีพระองค์ยังทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสาทกฎหมาย ทว่า ในฐานะผู้บริหารสูงสุดนั้น พระองค์จะทรงดำเนินการผ่านอัครมหาเสนาบดีคนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบต่อพระองค์ในการบริหารของรัฐบาล ตามโครงการแล้วอัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดีจะอยู่ภายใต้อำนาจกำกับดูแลบางประการของสภานิติบัญญัติด้วย ... (อ่านต่อ)

หมวดหมู่หลัก[แก้ไข]