กาดำ

จาก วิกิซอร์ซ
ดอกสร้อยสุภาษิต
จ้ำจี้ กาดำ
โดย: แก้ว
แมงมุม
ร้องลำจีนขิมเล็ก


    กาเอ๋ยกาดำ
 รู้จำรู้จักรักเพื่อน
 ได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชเชือน
 รีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมา

  เกลื่อนกลุ่มรุมล้อมพร้อมพรัก
 น่้ารักน้ำใจกระไรหนา
 การเผื่อแผ่แน่ะพ่อหนูจงดูกา
 มันโอบอ้อมอารีรักดีนักเอยฯ