ขอเชิญท่านผู้วางใจ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

ขอเชิญท่านผู้วางใจ
ชื่นใจยินดีมีชัย
เชิญมาเชิญมาไว สู่บ้านเบธเลแฮม
มาเฝ้าพระกุมาร
องค์ราชาแห่งชาวเรา

รับ:
เชิญมาสาธุการพระองค์
เชิญมาสาธุการพระองค์
เชิญมาสาธุการ
องค์พระคริสตเจ้า

โอ้แสงสว่างแห่งธรรม
เป็นแสงแห่งนิรันดร์กาล
แม้เราชั่วช้าสามานย์ท่านยังทรงเมตตา
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสทรงดำรง

     (รับ)

เชิญท่านร้องเพลงอวยชัย
เชิญเหล่าเทพในวิมาน
บรรเลงเพลงกังวานไปทั่วแหล่งหล้าสากล
รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่พระมหาไถ่

     (รับ)

อาแมนขอถวายชัย องค์พระผู้ทรงช่วยไถ่
พระนามพระเยซู เป็นที่ข้าบูชา
พระวาทะพระเจ้า มาปรากฏเป็นชาวโลกา
 
     (รับ)

อ้างอิง[แก้ไข]