ขอเชิญท่านผู้วางใจ

จาก วิกิซอร์ซ
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพลงคริสต์มาส
เพลงระฆัง ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O Come All Ye Faithful)
โดย: จอหน์ ฟรานซิส เวด (ละติน) แปลโดย: เฟดเดอริก โอ๊คลีย์ และ วิลเลียม โทมัส บรูก
O, Christmas Tree


ขอเชิญท่านผู้วางใจ
ชื่นใจยินดีมีชัย
เชิญมาเชิญมาไว สู่บ้านเบธเลแฮม
มาเฝ้าพระกุมาร
องค์ราชาแห่งชาวเรา

รับ:
เชิญมาสาธุการพระองค์
เชิญมาสาธุการพระองค์
เชิญมาสาธุการ
องค์พระคริสตเจ้า

โอ้แสงสว่างแห่งธรรม
เป็นแสงแห่งนิรันดร์กาล
แม้เราชั่วช้าสามานย์ท่านยังทรงเมตตา
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสทรงดำรง

     (รับ)

เชิญท่านร้องเพลงอวยชัย
เชิญเหล่าเทพในวิมาน
บรรเลงเพลงกังวานไปทั่วแหล่งหล้าสากล
รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่พระมหาไถ่

     (รับ)

อาแมนขอถวายชัย องค์พระผู้ทรงช่วยไถ่
พระนามพระเยซู เป็นที่ข้าบูชา
พระวาทะพระเจ้า มาปรากฏเป็นชาวโลกา
 
     (รับ)

อ้างอิง[แก้ไข]


PD-icon.svg งาน ซึ่งจัดพิมพ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2466 นี้ เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก เพราะผู้ประพันธ์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 100 ปี