ข้ามไปเนื้อหา

คาถาพระเจ้าห้ามอาวุธ

จาก วิกิซอร์ซ
Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

สัตถาธะนุง อากัฑฒิตุง ทัตวา วิสัชเชตุง นาทาสิฯ

คาถานี้เมื่อพระพุทธเจ้าห้ามนายขมังธนู ภาวนาป้องกันสรรพอาวุธทั้งปวงทำร้ายเรามิได้เลย ทำให้ปืนยิงไม่ออกก็ได้ คงกระพันชาตรีแคล้วคลาด เป็นคาถาสำคัญมาแต่โบราณ