คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

จาก วิกิซอร์ซ
Jump to navigation Jump to search

ให้ท่านบูชา ธูปแขก 9 ดอก มะลิขาว 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงท่านขอบารมีต่างๆ ที่ต้องการแล้วสวดพระคาถาดังนี้

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา ( 3 จบ )


ท่อง 3-11 จบ

เประมัง ธัมมัง สังฆัง

ปุระมัง ธัมมัง สังฆัง

ปรมัง ธัมมัง สังฆัง

เสสัง ธัมมัง สังฆัง กริยานัง อัตโน โหตุ.


บทสวดแผ่เมตตา

สัตว์ทั้งหลาย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

จงไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ชอบเถิด