คาถาอาวุธสิบประการ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

พุทธะ มังคาละ สิทธัตถะ โกณทันยะ มังคะละ สิทธัตถะ โคตมะ สิทธัตถะ กัณทะ โอรส กุมารเรศวร ปัญจะมาริเกศวร