คำทำนายฝัน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

คำทำนายฝัน รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระอรรถวสิษฐสุธี (ช. อิศรภักดี)

ได้เก็บเห็ด ห้าวันที่แล้ว วันพุธ เห็นว่าปี2560 บ้านเมืองจะเจริญผู้คนมีความสุข

ตัวอย่าง[แก้ไข]

 • อายุแห่งความฝัน

๑. ฝันในประถมยาม ฝันดีและร้าย ๘ เดือนจะรู้เหตุ ๒. ฝันในมัชฌิมยาม ฝันดีและร้าย ๔ เดือนจะรู้เหตุ ๓. ฝันในปัจฉิมยาม ฝันดีและร้าย ๑ เดือนจะรู้เหตุ

 • วันฝัน

๑. ฝันวันอาทิตย์ จะได้แก่ชนทั้งปวง ๒. ฝันวันจันทร์ จะได้แก่ญาติที่สืบสายโลหิต ๓. ฝันวันอังคาร จะได้แก่บิดามารดา ๔. ฝันวันพุธ จะได้แก่บุตรภรรยา ๕. ฝันวันพฤหัสบดี จะได้แก่ครูบาอาจารย์ ๖. ฝันวันศุกร์ จะได้แก่วงศ์วานและสัตว์พาหนะของตน ๗. ฝันวันเสาร์ จะได้แก่ตนเอง

 • วิธีค้นคำทำนายฝัน

คำทำนายฝันนี้ได้แบ่งเป็น ๑๕ หมวด ในหมวดหนึ่งมีหลายลักษณะ เช่น ว่าด้วยสวรรค์, ฟ้า, อากาศ, เมฆ, ลม เป็นต้น เพื่อให้ค้นหาคำทำนายง่าย วิธีค้นคำทำนายนั้น คือ เมื่อเราฝันว่าอย่างไร เช่น ฝันว่า ได้ขึ้นสววรค์ เป็นต้น ก็ตรวจดูสารบาญตั้งแต่หมวด ๑ ถึงหมวด ๑๕ ถ้าลักษณะความฝันตรงกับหมวดเท่าใด เช่น ฝันว่า ได้ขึ้นสวรรค์ ตรงกับหมวด ๑ เป็นต้น เช่นนี้ เราก็พลิกดูหมวด ๑ นั้นต่อไป แล้วดูฝอยในหมวด ๑ นั้น ฝอยละเอียดตรงกับความฝันของเราบทที่เท่าใด เช่น ฝันว่า ขึ้นสวรรค์ ดังกล่าวมาแล้วอยู่ในหมวดที่ ๑ ตรงกับบทที่ ๘ อยู่หน้าเท่าใด แล้วก็พลิกหาหน้านั้น บทที่ ๘ แล้วอ่านคำทำนายต่อไป ก็จะได้คำทำนายตรงกับความฝัน คือในบทที่ ๘ นั่นเอง

 • ตัวอย่าง

๑. ฝันเห็น บิดามารดา ตรวจดูสารบาญจะพบในหมวดที่ ๕ แล้วพลิกดูในหมวดที่ ๕ บทที่ ๓๙๔ ที่ฝันว่า เห็น บิดามารดา ตรงกับความฝัน ดูต่อไปว่าอยู่หน้าเท่าใด แล้วก็พลิกดูคำทำนายในบทที่ ๓๙๔ ก็จะได้คำทำนายสมประสงค์ ๒. ฝันว่า บุกป่าฝ่าหนาม ตรวจดูในสารบาญจะพบในหมวดที่ ๑๓ แล้วพลิกดูในหมวดที่ ๑๓ ต่อไป จะพบบทที่ ๓๒๑ ฝันว่า บุกป่าฝ่าหนาม ตรงกับความฝัน ดูต่อไปว่าบทที่ ๓๒๑ อยู่หน้าเท่าใด แล้วก็พลิกดูหน้านั้น ก็จะได้คำทำนายสมประสงค์ ๓. ฝันว่า ทัดดอกไม้ ตรวจดูสารบาญจะพบในหมวดที่ ๖ แล้วพลิกดูหมวดที่ ๖ ต่อไป จะพบบทที่ ๑๖๓ ฝันว่า ทัดดอกไม้ ตรงกับความฝัน ดูต่อไปว่าบทที่ ๑๖๓ อยู่หน้าเท่าใด แล้วก็พลิกดูหน้านั้น ก็จะได้คำทำนายสมประสงค์

รายการละเอียด

 • หมวดที่ ๑ ว่าด้วย สวรรค์, ฟ้า, อากาศ, เมฆ, ลม, เทพยดา, พระอาทิตย์, พระจันทร์, พระราหู, ดาว, รุ้ง
 ข้อที่
 ๔๓๕  ฝันว่า
 ๐๐๘  ฝันว่า
 ๓๔๔  ฝันว่า
 ๓๔๖  ฝันว่า
 ๓๔๕  ฝันว่า
 ๑๗๐  ฝันว่า
 ๐๕๑ ฝันว่า
 ๑๓๕  ฝันว่า
 • หมวดที่ ๒ ว่าด้วย พระเจ้าแผ่นดิน, พระมเหสี, พระราชโอรส, ธิดา, พระราชวงศ์, เจ้านาย, ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย
 • หมวดที่ ๓ ว่าด้วย พระพุทธเจ้า, พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, วัด, โบสถ์, วิหาร, ครูอาจารย์, สิ่งศักดิ์สิทธิ์