คำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังการเลือกตั้ง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังการเลือกตั้ง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังการชุมนุมประท้วงของนิสิตนักศึกษาและประชาชนหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ซึ่งปรากฏว่าเป็นการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการทุจริต และนำไปสู่การรัฐประหารในวันที่ 16 กันยายน ปีเดียวกัน ในเวลาต่อมา

Cquote1.png เนื่องจากมีคณะบุคคลและหนังสือพิมพ์หลายฉบับดำเนินการยุยงส่งเสริมและปลุกปั่นประชาชน ให้กำเริบก่อกวนความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง มุ่งหวังที่จะทำลายล้างรัฐบาล ตลอดจนเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ นอกจากนี้ยังนัดให้มีการชุมนุมสาธารณะและเดินขบวนเพื่อปลุกปั่นยุยงให้ประชาชนก่อการจลาจล หวังใช้กำลังบังคับเพื่อล้มล้างรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตนและพรรคพวกทางการเมืองตามที่รัฐบาลได้ประกาศแถลงการณ์ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ให้ประชาชนทราบแล้วนั้น

โดยที่รัฐบาลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จะปล่อยให้เหตุร้ายเกิดขึ้นในบ้านเมืองเป็นการคุกคามความสงบสุขของประชาชนหาได้ไม่

ฉะนั้น จึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๔๙๕ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ประชาชนจงตั้งอยู่ในความสงบและปฏิบัติตามประกาศของทางราชการที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง

Cquote2.png
'

[1]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. เอกกษัตริย์ ใต้รัฐธรรมนูญ, บทที่ ๒๙ : ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ (ต่อ) โดย วิมลพรรณ ปิติธวัชชัย : หน้า 2 เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg