คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(สำเนา)
คำสั่ง
ให้ประหารชีวิตนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร

เนื่องจากที่เกิดเหตุการณ์อันร้ายแรงเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ซึ่งนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร เป็นหัวหน้า กระทำร้ายเจ้าหน้าที่ถึงตายถึง ๕ คน ที่บ้านใหม่ไทยเจริญ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และเนื่องจากรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งรายงานการสอบสวนอย่างละเอียดมายังข้าพเจ้ายืนยันว่า การกระทำของนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร กับพวก เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์ คุกคามความสงบภายในประเทศ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร โดยมติของคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๒ จึงให้อธิบดีกรมตำรวจจัดการประหารชีวิตนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์ และเพื่อให้เป็นตัวอย่างป้องกันการกระทำผิดชนิดนี้ต่อไปภายหน้า

ให้อธิบดีกรมตำรวจปฏิบัติการตามคำสั่งนี้ทันที

 • สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๒
 • (ลงนาม) จอมพล ส. ธนะรัชต์
 • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก