คำไหว้ครู

จาก วิกิซอร์ซ
 ข้าขอประณตน้อมสักการ       บูรพคณาจารย์

ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษา

  ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา     อบรมจริยา

แก่ข้าฯ ในกาลปัจจุบัน

  ข้าฯ ขอเคารพอภิวันท์      ระลึกคุณอนันต์

ด้วยใจนิยมบูชา

  ขอเดชกตเวทิตา     อีกวิริยะพา

ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

  ศึกษาสำเร็จทุกประการ      อายุยืนนาน

อยู่ในศีลธรรมอันดี

  ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี        ประโยชน์ทวี

แก่ข้าฯ และประเทศไทยเทอญ


     เรานักเรียน จะต้องประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัย ของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเองและผู้อื่น เรานักเรียน จะต้องไม่ทำตน ให้เป็นที่เดือดร้อน แก่ตนเองและผู้อื่น777iuy