คุยกับผู้ใช้:นายวิกอิ ข่าวกลุ่มทะเลแปซิฟิก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:Welcome Writer

-- New user message (พูดคุย) 12:02, 4 พฤษภาคม 2560 (+07)

กวี ฉัตรเวค ฝากความ![แก้ไข]


ขอห่างโทษ ที่ได้อ้าง ถึงทางสุข
เขียนแล้วทุกข์ เขียนชื่อ เป็น ฦๅสาย
ทำกำเนิด ด้วยกรรม กระทำกราย
ลูกก่อทราย สรวงเซ่น เป็น ฉัตรมงคล ฯเทอญ.

ขอห่างไสย์ ให้หัวใจ ระทมคู่
จึงอ้างปู่ สู้ระบม ตรมถึงโหร
ทั่วระเบียง เถียงถ้ำ คือคำคน
เถียงมาจน หนึ่งกัป นับจักรวาฬ ฯเทอญ.

อาจละเว้น เป็นประกาศ ถึงฉัตรา
ด้วยประดา คำรู้รบ ประจบสาส์น
ด้วยฉัตรพ่อ ต่อลูกล้าง ทุกทางมาร
ขอถึงการณ์ สิ้นหมองหม่น ทุกคนไทย ฯเทอญ.

ปรากฏมีการให้ร้ายและเพิ่มรายชื่อก่อกวนที่ไม่แน่ชัด! มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ[แก้ไข]

นั่นอาจแปลว่า อาจมีอคติและการให้ร้ายมากยิ่งขึ้นตามจำนวนการแจ้งนั้นๆ

คำแนะนำและชี้แจงเพิ่มเติม ในกระบวนทัศน์ที่เป็นเมตตาธรรมและการให้โอกาส[แก้ไข]

พิจารณาจากการเพิ่มรายการนั้นๆไปในบัญชีที่อยู่ในข่ายซึ่งต้องพิจารณา ด้วยการไม่กล่าวให้ร้ายและจะต้องไม่ละเมิดต่อสภาพบุคคลที่ไม่อาจโต้แย้ง ซึ่งบัญชีนั้นเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้นเองซึ่งอาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคต และเมื่อนั้นอาจได้รับความไม่เป็นธรรมในการใช้งานโดยสุจริต (หากจะไม่ให้ปรากฏว่ามีการใช้บัญชีในทางที่ผิดเลย นั้นก็จะต้องเกิดด้วยมุมมองที่เป็นธรรมเท่านั้น สิ่งที่ทุกคนกล่าวถึงเป็นที่ๆต้องการด้วยการบูรณาการ ซึ่งการบูรณานั้นคือให้ทุกๆที่(ทุกหน้า) เป็นที่ๆควรได้รับโอกาสในทางดีงาม ทำให้เหมือนหนึ่งว่า สิ่งที่ไร้สาระนั้นไม่มี! โลกที่ไร้เสรีก็ไม่มี!) ได้

ข้อสงสัย(ในการแจ้งรายงาน) คือ ต้อง

1.เป็นไปโดยผู้ดูแลระบบที่น่าเชื่อถือ

2. ไม่เป็นเหตุให้ถึงซึ่งการให้ร้ายด้วยคำอคติ และละเมิดต่ออัตลักษณ์ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง

3. ไม่ส่งเสริมและสร้างเหตุการณ์(วาทะ)ให้เกิดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในทางที่ผิด

4. ไม่แสดงตนขัดขวางการใช้งานโดยสุจริต ด้วยการใช้บัญชีที่ไม่อาจได้รับการรับรองจากงานทะเบียนของภาครัฐ

ควรเชื่อ ในเรื่องเสรีภาพเพื่อการปรับปรุงแก้ไขผลงาน มากกว่าการรายงานและเพิ่มคำสั่งให้กับบัญชี(รายการที่แจ้ง)ที่มีประโยชน์และไม่ขัดแย้งใดๆเลยกับนโยบายของวิกิสารานุกรมเสรี...

ในนโยบายหลักนั้นเอง ซึ่งผู้ใช้แต่ละรายคงทราบแล้วเป็นอย่างดี ในที่กล่าวไว้ว่า ให้รู้ว่าผู้ใช้ทุกคนเจตนาดี (ดีที่รู้หนังสือ) ซึ่งต้องเชื่อใจผู้อื่นด้วย ว่าเขาก็เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยเจตนาในทางที่จะกระทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ เรียนรู้การใช้งาน...

--Vista-folder home.svg 11:44, 5 พฤษภาคม 2560 (+07)