จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 "คำจาฤกที่พระเจดีย์ศรีสองรักษ์เมืองด่านซ้าย". (2510). ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 1–3). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี. เนื้อความตรงกับหลัก 2 ด้านอักษรธรรม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

  • "จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก 1". (2529). ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19–24 (น. 289–298). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ. ISBN 9747920743.