จารึกวัดศรีชุม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จารึกวัดศรีชุม, จารึกหลักที่ 2, จารึกสุโขทัย หลักที่ 2 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "หลักที่ 2". (2477). ใน แผนกตรวจรักษาของโบราณ, ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ 1 (น. 16–46). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. [ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ณสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477].

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

  • "ศิลาจารึกวัดศรีชุม (จารึกหลักที่ 2)". (2542). ใน คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, คณะกรรมการโครงการชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร, ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3 (น. 35–70). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9744192186.
  • วินัย พงศ์ศรีเพียร. (2552). "เอกสารลำดับที่ 2 จารึกวัดศรีชุม". ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 1 (น. 37–96). กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์. ISBN 9786167070032.