บทสวดสรรเสริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิชชาจารย์


นบองค์พระทรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม


เอกสงฆ์พระนามจัน- ทสโรวิสุทธิ์สม


ทวยเทพมนุษย์พรหม อภิวันทนาการ


ท่านหวังวิมุตติ์พ้น ชนะกลพญามาร


มุ่งสุดนฤพาน อธิญาณพระนำชัย


พลีชีพถวายศาสน์ มุนินาถ ณ เพ็ญใส


หยุดนิ่งสนิทใน หฤทัย ณ กลางกาย


ดวงธรรมสว่างล้ำ พหุธรรมกายพราย


เห็นสุดตลอดสาย วรกายวิเศษศานต์


วิชชาพระชาญเชี่ยว มนะเดี่ยวผจญมาร


ปราบสิ้นกิเลสราน อภิบาลมหาชน


รู้แจ้งกระจ่างจินต์ พระถวิลจะรวมพล


หยุดนิ่งลุมรรคผล อนุสนธิ์พระต้นธรรม์


ยอมตายมิยอมแพ้ มนะแน่มิแปรผัน


กรำศึกทุกคืนวัน สละพลันอุทิศพลี


ใจท่านมิหวั่นไหว จะขยายพระศาสน์ศรี


สร้างพระและคนดี คุณะมีตลอดชนม์


ด้วยเดชะสรรเสริญ สุเจริญพิพัฒน์ผล


ขอพรพระมงคล- เทพมุนีพิชิตมาร


อวยชัยมลายโศก นิรโรคลุภัยพาล


สบสุขเกษมศานต์ ธนจักรพรรดิมี


รู้แจ้งพระธรรมา ลุวิชชาพระชินสีห์


เปี่ยมบุญญบารมี สุขสันต์นิรันดร์กาลฯ


ประพันธ์บูชาธรรม โดย ตะวันธรรม