ประกาศกองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง สืบจับผู้กระทำความผิด ฉบับที่ 353/2551

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ทักษิณ ชินวัตร

ด้วยได้รับหมายจับและตำหนิรูปพรรณผู้กระทำผิดจากศาล และพนักงานสอบสวนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกประกาศสืบจับ ดังต่อไปนี้

1.ชื่อ พันตำรวจโททักษิณ ชื่อสกุล ชินวัตร ชื่ออื่น - ชื่อสกุลอื่น - ชื่อภาษาอังกฤษ - เลขประจำตัวประชาชน 3-1006-01824-83-4 เลขหนังสือเดินทาง - ว/ด/ป เกิด 26 ก.ค. 2492 เพศ ชาย เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อาชีพ นักธุรกิจ ที่อยู่ เลขที่ 472 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 69 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ตำบล/แขวง บางพลัด อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร ชื่อบิดา นายบุญเลิศ ชื่อมารดา นางยินดี ชื่อภรรยา/สามี คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ส่วนสูง 173 ซ.ม. น้ำหนัก - กก. รูปร่าง สันทัด ผิว ขาว ผม- ตา กลม ตำหนิ/ลายสัก ลักษณะพิการ - ลักษณะพิการ/ลักษณะอันน่าสังเกต -

หมายจับเลขที่ 2/2551 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เลขคดีดำ 1/2550 เลขคดีแดง 1/2550 วันที่ออกหมาย 13 ส.ค. 2551 ผู้ออกหมาย นายทองหล่อ โฉมงาม ข้อหา เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการเป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐฯ,ปฏิบัติหรือละเว้นฯ,มาตรา 4,100 และ 122 ตามเลขที่คดี - ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พนักงานผู้รับผิดชอบ - ว/อ/ป ที่เกิดเหตุ 11 ส.ค. 2551 เวลา - น. ถึง 11 ส.ค. 2551 เวลา - น. ภายในอายุความ 15 ปี วันขาดอายุความ 12 ส.ค. 2566

2.ชื่อ คุณหญิงพจมาน ชื่อสกุล ชินวัตร ชื่ออื่น - ชื่อสกุลอื่น - ชื่อภาษาอังกฤษ - เลขประจำตัวประชาชน 3-1002-02074-30-1 เลขหนังสือเดินทาง - ว/ด/ป เกิด 22 พ.ย. 2499 เพศ หญิง เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อาชีพ นักธุรกิจ ที่อยู่ เลขที่ 526 ถ.พระราม 5 ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร ชื่อบิดา พ.ต.อ.เสมอ ชื่อมารดา นางพจนีย์ ชื่อภรรยา/สามี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ส่วนสูง 162 ซ.ม. น้ำหนัก - กก. รูปร่าง สันทัด ผิว ดำแดง ผม - ตา กลม ตำหนิ/ลายสัก ลักษณะพิการ - ลักษณะพิการ/ลักษณะอันน่าสังเกต -

หมายจับเลขที่ 3/2551 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เลขคดีดำ 1/2550 เลขคดีแดง 1/2550 วันที่ออกหมาย 13 ส.ค. 2551 ผู้ออกหมาย นายทองหล่อ โฉมงาม ข้อหา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการเป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐฯ และเป็นผู้สนับสนุนฯ,มาตรา 4,100 และ 122 ตามเลขที่คดี - ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พนักงานผู้รับผิดชอบ - ว/อ/ป ที่เกิดเหตุ 11 ส.ค. 2551 เวลา - น. ถึง 11 ส.ค. 2551 เวลา - น. ภายในอายุความ 10 ปี วันขาดอายุความ 12 ส.ค. 2561

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันและให้ทุกหน่วยงานช่วยติดตามสืบจับ หากผู้ใดพบเห็น หรือทราบแหล่ง/สถานที่หลบซ่อนของผ้กระทำความผิดข้างต้น ให้รีบแจ้งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2551

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก โสฬส พินิจศักดิ์

รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร

ปฏิบัติราชการแทนผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร