ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เล่ม เนื้อหา

เล่ม 1
 1. คำนำของผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย
 2. คำนำของผู้จัดพิมพ์
 3. ประกาศพระราชปรารภ
 4. พระธรรมสาตร
 5. หลักอินทภาษ
 6. กฎมณเทิยรบาล
 7. พระธรรมนูน
 8. พระไอยการพรมศักดิ
 9. พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน
 10. พระไอยการตำแหน่งนาทหารหัวเมือง
 11. พระไอยการบานผแนก
 12. พระไอยการลักษณรับฟ้อง
 13. พระไอยการลักษณภญาน
 14. พีสูทดำน้ำ พีสูทลุยเพลิง
 15. พระไอยการลักษณตระลาการ
 16. พระไอยการลักษณอุธร
 17. นามอาลักษณ์ผู้ชุบและสถานที่เก็บแห่งต้นฉะบับ
 18. ตารางเทียบเลขมาตราระหว่างฉะบับพิมพ์นี้กับฉะบับพิมพ์ของกรมหลวงราชบุรีฯ
 19. ใบบอกแก้คำผิด

เล่ม 2
 1. พระไอยการลักษณผัวเมีย
 2. พระไอยการทาษ
 3. พระไอยการลักภาลูกเมียผู้คนท่าน
 4. พระไอยการลักษณมรดก
 5. พระไอยการลักษณกู้หนี้
 6. พระอายการเบดเสรจ
 7. พระไอยการลักษณวิวาทตีด่ากัน
 8. พระไอยการลักขณโจร
 9. พระไอยการอาชญาหลวง
 10. พระไอยการกระบดศึก
 11. นามอาลักษณ์ผู้ชุบและสถานที่เก็บแห่งต้นฉะบับ
 12. ตารางเทียบเลขมาตราระหว่างฉะบับพิมพ์นี้กับฉะบับพิมพ์ของกรมหลวงราชบุรีฯ
 13. บอกแก้คำผิด

เล่ม 3
 1. กฎพระสงฆ
 2. กฎ 36 ข้อ
 3. พระราชกำหนดเก่า
 4. พระราชกำหนดใหม่
 5. นามอาลักษณ์ผู้ชุบและสถานที่เก็บแห่งต้นฉะบับ
 6. บอกแก้คำผิด