ผู้สร้างสรรค์:วลาดีมีร์ เลนิน

จาก วิกิซอร์ซ
เลนิน, วลาดีมีร์
(ค.ศ. 1870–1924)
นักการเมืองชาวรัสเซีย
วลาดีมีร์ เลนิน

งาน[แก้ไข]


งานบางงานหรือทุกงานของผู้สร้างสรรค์คนนี้เป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เพราะได้เผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1929


ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายใน ค.ศ. 1924 ดังนั้น งานของผู้สร้างสรรค์คนนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในประเทศหรือพื้นที่ที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้ 99 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย หรือสั้นกว่านั้น นอกจากนี้ งานของผู้สร้างสรรค์คนนี้อาจเป็นสาธารณสมบัติในประเทศหรือพื้นที่ที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานท้องถิ่นไว้ยาวนานกว่านั้น แต่ใช้หลักเวลาสั้นกว่าสำหรับงานจากต่างแดนด้วย