ผู้สร้างสรรค์:หลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร), หลวง
(พ.ศ. ?–?)
ขุนนางชาวสยาม ไม่ทราบปีเกิดปีตาย ทราบแต่ว่า เป็นครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในระหว่าง พ.ศ. 2465–2477[1]

งาน[แก้ไข]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. ณภัทร ศรีจักรนารท. (2563). พระมหาบูรพาจารย์. สืบค้นจาก https://www.astroneemo.net/index.php/2016-04-21-00-18-23/1720-2014-07-11-06-41-30.html

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก