ผู้สร้างสรรค์:อนันต์ คุณานุรักษ์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อนันต์ คุณานุรักษ์
(พ.ศ. 2439–2512)
อนันต์ คุณานุรักษ์ (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2512) เป็นนักธุรกิจชาวไทย ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีใน พ.ศ. 2489[1]

งาน[แก้ไข]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. มัลลิกา คุณานุรักษ์. (2553). นายอนันต์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี. สืบค้นจาก http://www.kananurak.com/ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง-เมืองปัตตานี/นายอนันต์-คณานุรักษ์-อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี.html

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก