ผู้ใช้:วิกอิ อุสภราช

จาก วิกิซอร์ซ

Lek-Thai Lek Kao (9).png ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบ เลข ไทย
วิกิตำรา ด้วยบัญชี วิกอิ พระหิรัญญ์
วิกิคำคม ด้วยบัญชี วิกอิ พัฒนไท
วิกิซอร์ซ ด้วยบัญชี วิกอิ อุสภราช
เสนอแบบเกี่ยวกับข้อมูล Made!Wikt

 ฉายาวิเศษนาม..

Cquote1.png
ปวรวรรค คเชนทร อุดรทิศ
กกุสินธุ์ สุดคิด ประทักษร
กัสสปศักดิ์ ปักษ์กาศ ปรากร
ปุรพพร อรภาค ผันเผดียง
มัชฌิมเคียง มัทรี มาอีศาส์น
มัจฉาการณ์ ละมานมาส มาเถียง
เมณฑก ปกปัจฉิม พิมพ์เรียง
อัสดร ดาเพรียง ดั่งหฤทัย
ทิศไพรัช ทิศรณภพ จบลาภ
เทวาภาพ พิราบพา พลันอาคไนย์ (-ไหน?)
อุสภราช โคทนต์ ทุกข์ขอบภัย
ขอขอบใจ วิชัยหล พยนต์โพยม (พะ-โยม) 
Cquote2.png