ผู้ใช้:Noktonissian/ทดลองเขียน/นัคครคุรุประเทษ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
{{หัวเรื่องงานแปล
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| ชื่อ = [[ดัชนี:ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ Lao Geography.pdf|{{PAGENAME}}]]
| ปี = | เขียนทับปี = ค.ศ. 1896
| ภาษา = nod
| ต้นฉบับ = 
| ผู้สร้างสรรค์ = คอร์นีเลีย แมคกิลวารี
| บรรณาธิการ = 
| ส่วน = 
| ผู้มีส่วนร่วม = 
| ก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[/บท ๑|บท ๑ ว่าด้วยแผ่นดีนโลก]]
| หมายเหตุ = เป็นการแปลแบบกึ่งปริวรรต โดยจะยังรักษารูปแบบการสะกดคำจากภาษาล้านนาดั้งเดิม แต่ปรับอักขรวิธีให้ใกล้เคียงภาษาไทยมาตรฐานเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน
}}

ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨ ᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ


LAO GEOGRAPHY.PREPARED BY C. H. McGILVARY, ASSISTED BY REV. NAN TAH AND IN TAH.ᨲᩮ᩠ᨠ ᨻᩥ᩠ᨾ ᨴᩦ᩵ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ ᩅ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᨦᩦᨤᩣᩴ ᨩ᩠ᨿᨦ᩼ᩉᩱ᩠ᨾ᩵


ᨣᩕᩥ᩠ᩇ ᩈᨠᩕᩣ᩠ᨩ ᪁᪈᪉᪆


หนังสือนัคครคุรุประเทษ


ภูมิศาสตร์ภาษาลาว[1]เรียบเรียงโดย ซี. เอช. แมคกิลวารี[2], โดยความช่วยเหลือจาก ศิษยาภิบาลหนานตา และ อินตาเตกพิมที่บ้านวังสีงฅำเชียงไหม่[3]


คริษสักราช ๑๘๙๖[4]

สารบัญ
 • บท ๑ ว่าด้วยแผ่นดีนโลก
 • บท ๒ ว่าด้วยฅนมนุสส์
  • ว่าด้วยฅนมนุสส์
  • ว่าด้วยสาสนา
  • ว่าด้วยผู้ครอบครอง
 • บท ๓ ว่าด้วยทีปอาเซีย
  • ว่าด้วยทีปอาเซีย
  • ว่าด้วยประเทศซายบีเรีย
  • ว่าด้วยประเทศจีน
  • ว่าด้วยประเทศโฅเรีย
  • ว่าด้วยประเทศยี่ปู่น
  • ว่าด้วยเมืองยวนแลเมืองขระเหมน
  • ว่าด้วยประเทศสยาม
  • ว่าด้วยประเทศภม่าแลประเทศอิณเดีย
  • ว่าด้วยเกาะลํกา
  • ว่าด้วยประเทศเบลูชิสสทาน
  • ว่าด้วยประเทศฟารัศ
  • ว่าด้วยประเทศอะราเบีย
  • ว่าด้วยประเทศเธอเค
 • บท ๔ ว่าด้วยทีปออสะเทรเลีย
  • ว่าด้วยทีปออสะเทรเลีย
  • ว่าด้วยเกาะแธซะเมเนียแลเกาะนีวซีแลน
  • ว่าด้วยเกาะหลายหมู่
 • บท ๕ ว่าด้วยทีปยูรบ
  • ว่าด้วยทีปยูรบ
  • ว่าด้วยประเทศอังกริษ
  • ว่าด้วยประเทศนอระเวแลประเทศซีวเดน
  • ว่าด้วยประเทศรูเซีย
  • ว่าด้วยประเทศออสะเทรีย
  • ว่าด้วยประเทศรูเมเนีย
  • ว่าด้วยประเทศบูละเคเรีย
  • ว่าด้วยประเทศเซอเวีย
  • ว่าด้วยประเทศเธอเคไนยูรบ
  • ว่าด้วยประเทศครีสส์คือเฮเลน
  • ว่าด้วยประเทศอิทาเลีย
  • ว่าด้วยประเทศซะพาเนีย
  • ว่าด้วยประเทศโภซูแคล
  • ว่าด้วยประเทศฝลั่งเสต
  • ว่าด้วยประเทศซะวิสสแลน
  • ว่าด้วยประเทศเชอระมัน
  • ว่าด้วยประเทศเบลชัม
  • ว่าด้วยประเทศฮอแลน
  • ว่าด้วยประเทศเดนหมาก
 • บท ๖ ว่าด้วยทีปอาฟริกา
  • ว่าด้วยทีปอาฟริกา
  • ว่าด้วยบาบาริสะเทษ
  • ว่าด้วยโมรักโค
  • ว่าด้วยประเทศอัลชีเรีย
  • ว่าด้วยประเทศธูนิศ
  • ว่าด้วยประเทศทริปโภลี
  • ว่าด้วยประเทศเฟซัน
  • ว่าด้วยประเทศบาคา
  • ว่าด้วยประเทศอีชิปคืออายฅุปโต
  • ว่าด้วยประเทศแอบีซีเนีย
  • ว่าด้วยทะเลซายซะฮาระ
  • ว่าด้วยซูแดน
  • ว่าด้วยประเทศทังหลายที่อยู่ไนส่วนทิตตวันตกแห่งทีปอาฟริกา
  • ว่าด้วยประเทศทังหลายที่อยู่ไนส่วนทิตตวันออกแห่งทีปอาฟริกา
  • ว่าด้วยประเทศทังหลายที่อยู่ไนส่วนทิตไต้แห่งทีปอาฟริกา
  • ว่าด้วยเกาะทังหลายที่อยู่รีมทีปอาฟริกา
 • บท ๗ ว่าด้วยทีปอาเมริกาไต้
  • ว่าด้วยทีปอาเมริกาไต้
  • ว่าด้วยประเทศยูไนทิสสเทษโคลำเบีย
  • ว่าด้วยประเทศเวนสุวีลา
  • ว่าด้วยประเทศคีอานาทังสาม
  • ว่าด้วยประเทศเปรซิล
  • ว่าด้วยประเทศอาเชนธีนริภับลิก
  • ว่าด้วยประเทศจีลี
  • ว่าด้วยประเทศโบหลีเวีย
  • ว่าด้วยประเทศภีรู
  • ว่าด้วยประเทศเอ็กเฅวดอ
 • บท ๘ ว่าด้วยทีปอาเมริกาเหนือ
  • ว่าด้วยทีปอาเมริกาเหนือ
  • ว่าด้วยเซนทรัลอาเมริกาแปลว่าอาเมริกากาง
  • ว่าด้วยประเทศเม็กซีโค่
  • ว่าด้วยประเทศยูไนทิสสเทษอาเมริกา
  • ว่าด้วยประเทศปรีทิสส์อาเมริกา
  • ว่าด้วยเมืองเอแลซะคา
  • ว่าด้วยเกาะครีนแลนกับเกาะไอซะแลน
  • ว่าด้วยเกาะเวสส์อินดีคืออินดีทังวันตก

ภาพประกอบ

เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

 1. ในที่นี้หมายถึงภาษาล้านนา หรือคำเมือง ซึ่งในสมัยนั้นข้าราชการสยามและมิชชันนารีชาวต่างประเทศนิยมเรียกว่าภาษาลาว
 2. คอร์นีเลีย แมคกิลวารี ภรรยาของศานาจารย์วิลเลียม แฮรีส (William Harris) อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนชายวังสิงห์คำ (ปัจจุบันคือโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่) ในขณะนั้น (ปี พ.ศ. 2439) เธอยังเป็นหลานสาวของหมอบรัดเลย์ ผู้บุกเบิกการพิมพ์ในสยาม
 3. โรงพิมพ์ของคริสตจักรคณะเพรสไบทีเรียน ณ บ้านวังสิงห์คำ ปัจจุบันอยู่ใน อ.เมืองเชียงใหม่
 4. พ.ศ. 2439

บรรณานุกรม[แก้ไข]

แมคกิลวารี, คอร์นีเลีย เอช. (2441). หนังสือนัคครคุรุประเทษ. เชียงใหม่: โรงพิมพ์บ้านวังสิงห์คำ.

{{สัญญาอนุญาตงานแปล
| {{ลิขสิทธิ์หมดอายุ-ไทย}}
| {{สาธารณสมบัติ-เอง}}
}}

[[หมวดหมู่:ภาษาล้านนา]]