พงศาวดารญวน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พงศาวดารญวน สามารถหมายถึง
ที่ เอกสาร
1 ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา. (2466). "พงศาวดารญวน". ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 28 (น. 1–15). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์ในงารพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์เอก พระยาประมูลธนรักษ์ (ผูก ผโลประการ) เมื่อปีกุญ พ.ศ. 2466].
2 ราชมนตรี, พระ; ราชาวดี, ขุน; และ ศรีเสนา, ขุน. (2481). "ราชพงศาวดารญวน". ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71 (น. 104–109). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณาคาร. (สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี ณเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2481).
3 หยองกองทหารปืนใหญ่, นาย. (2509). พงศาวดารญวน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายกวี เหวียนระวี ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 2509).