ข้ามไปเนื้อหา

พระคาถาพระเจ้าเข้านิโรธ

จาก วิกิซอร์ซ

นิพพานัง ตถาคตัง หทยัง เอกกะฌานัง ปะรังยัตตวา ปะสาโส จัตตะระภูตานัง นิพานัง อะสันนัง มะระณะจิตตัง อิติทะฌานัง ปฐมะฌานังเทวัตตะ มหาชาเต สัพพะ โกรธัง วินาสสันติ

เสกน้ำล้างหน้าเช้า ๆทุกวันเป็นมหาวิเศษนักแล ทำน้ำมนต์รดไข้ เจ็บทั้งปวงก็ได้ ทุกข์โศกโรคภัยสิ่งอุบาทว์จัญไร หายสิ้นทุกประการ ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า