พระคาถาแผ่เมตตาไปทั่ว 3 โลก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นโม พุทธสิกขีพระพุทธเจ้า

นโม สรรพพุทธานัง

นโม สรรพธัมมานัง

นโม สรรพสังฆานัง

นโม อิติ อิติ โพธิสัตว์


โอม ฉัพพรรณรังสีพระพุทธเจ้า

โอม ท่านท้าวจาตุรมหาพรหม

โอม ท่านท้าวพยายมราช

โอม ท่านท้าวสักกะเทวราช

โอม ท่านท้าวจาตุรมหาราช

ลูกขออุทิศส่วนกุศลด้วย อิทัง ปุญญะพะลัง


ผลบุญใดที่ลูกได้สั่งสมมารวมทั้งสวดพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้า

ลูกขอแผ่ส่วนกุศลไปกับฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการขององค์สมเด็จพระพิชิตมารศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์


ขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลก เจ้ากรรมนายเวร และญาติมิตร มีความสุขสำเร็จในชีวิต ได้หลุดพ้นจากวัฎสงสาร โดยสิ้นเชิง ด้วยพระบารมีมิอาจประมาณ ลูกขอน้อมนอบนมัสการด้วยจิตใจ ขอให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก เจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรและจิตลูกสว่างสะอาดสดใส หลุดพ้นไซร้สู่บ้านพระนิพพานพร้อมด้วยบริวารทุกท่านเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง