พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท ลงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 จ.ศ. 1236

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท ลงวันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ จ.ศ. 1236 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรอายุลูกทาษลูกไทย". (2423). ใน สมิท, เอ็ม. เอ. (ผู้รวบรวม), กฎหมายลักษณทาษ (น. 89–99). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครูสมิท.
2 "พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรอายุลูกทาษลูกไทย". (2478). ใน บุญธรรม ศิริฤทธิ์, บุญเรื่อง นาคีนพคุณ, และ เสถียร ลายลักษณ์ (ผู้รวบรวม), ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม 8 (น. 197–207). พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์.
3 "พระราชบัญญัติพิกัดกะเสียรอายุลูกทาสลูกไทย". (2487). ใน อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, เลิกทาสไนรัชกาลที่ 5 (น. 43–53). พระนคร: โรงพิมพ์ไทยขเสม. (พิมพ์เปนอนุสรไนงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงส์เทอ พระองค์เจ้าประเวสวรสมัย เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2478 นะพระเมรุวัดเทพสิรินทราวาส).

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. "พระราชบัญญัติพิกัดกะเสียรอายุลูกทาสลูกไทย". (2487). ใน อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, เลิกทาสไนรัชกาลที่ 5 (น. 43). พระนคร: โรงพิมพ์ไทยขเสม. (พิมพ์เปนอนุสรไนงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงส์เทอ พระองค์เจ้าประเวสวรสมัย เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2487 นะพระเมรุวัดเทพสิรินทราวาส).