พระราชบัญญัติ์ว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราแผ่นดิน
ตราแผ่นดิน
วา่ดว้ยแบบอยา่งธงสยาม
Flag Regulations Règlement
for concernant
the Kingdom of Siam. l'usage des pavillons et drapeaux
du royaume de Siam.
Verordnung
betreffend
die im Königreich Siam verwendeten Fahnen und Flaggen.

  • ได้ให้ลงพิมพ์ที่เมืองไลปสิกที่โรงตีพ์แลหล่อตัวหนังสือ
  • นายโรงชื่อ ว. ตรุกุลีน

Printed by W. Drugulin, Leipzig.

Imprimerie W. Drugulin, Leipzig.

Druck von W. Drugulin, Leipzig.

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • พระราชบัญญัติ์ว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม. (2452). ไลปสิก: ว. ตรุกุลีน.

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก เนื่องจากเผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1928 หรือผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายมาแล้วอย่างน้อย 100 ปี