พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา (2455)/ภาค 1/แผ่นดินที่ 6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แผ่นดินสมเด็จพระเจ้ารามราชาธิราช

 จึงสมเด็จพระยารามราชบุตรท่านได้เสวยราชสมบัติ ๑๕ ปี.

 ลุศักราช ๗๖๓ ปีมเสง ตรีนิศก สมเด็จพระยารามเจ้าทรงพระพิโรธแก่เจ้าพระยามหาเสนาบดี จะให้จับเอาตัวฆ่าเสีย เจ้าพระยามหาเสนาบดีหนีข้ามไปอยู่ฟากปทาคูจาม จึงให้ไปเชิญสมเด็จพระนครอินทร์พระราชนัดดาสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าซึ่งเสวยสมบัติอยู่ณเมืองสุพรรณบุรีเสด็จเข้ามาถึง จึงเจ้าพระยามหาเสนาบดียกเข้าปล้นเอาพระนครศรีอยุทธยาได้.