ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
เนื้อหาบางอย่างแม้จะเป็นต้นฉบับ แต่วิกิซอร์ซไม่แนะนำให้มีการเก็บรวบรวมไว้ เนื่องจากสถานะลิขสิทธิ์ไม่ชัดเจนเช่น
* คำพูดหรือการให้สัมภาษณ์ของบุคคล (ควรไปเขียนที่[[q:|วิกิคำคม]])
* เนื้อหาลักษณะการสอน ตำรา แบบฝึกหัด คู่มือ วิธีใช้ (ควรไปเขียนที่[[b:|วิกิตำรา]])
* ข้อมูล สูตร และตารางทางคณิตศาสตร์
* สถิติต่าง ๆ เชิงตัวเลข
* รหัสต้นฉบับของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
* เนื้อหาต้นฉบับที่แต่งหรือประพันธ์ขึ้นเองโดยผู้เขียนวิกิซอร์ซ
 
และสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิกิซอร์ซ
* คำพูดหรือการให้สัมภาษณ์ของบุคคล (ควรไปเขียนที่[[q:|วิกิคำคม]])
* เนื้อหาลักษณะการเรียนการสอน การแนะนำ ตำรา แบบฝึกหัด คู่มือ วิธีใช้ (ควรไปเขียนที่[[b:|วิกิตำรา]])
* ข่าวสารต่าง ๆ (ควรไปเขียนที่[[n:|วิกิข่าว]])
* การให้ความหมายของคำศัพท์ (ควรไปเขียนที่[[wikt:|วิกิพจนานุกรม]])
 
== สิ่งที่ต่างจากโครงการอื่นของวิกิมีเดีย ==
2,096

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์