พูดคุย:ความทรงจำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. (๒๔๘๙). ความทรงจำ. พระนคร: ม.ป.ท.
ส่วนที่: , , .

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. (๒๕๐๖). ความทรงจำ พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงค้างไว้ ๕ ตอน. พระนคร: สำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

(มีสำเนาคัดลอกแบบดิจิตัลที่ openbase)
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Aristitleism
ผู้สอบทาน Aristitleism
คุณภาพเนื้อหา 25%: ยังมิเสร็จสมบูรณ์ ยังมิได้สอบทานเนื้อหา หรือยังไม่ได้มาตรฐาน
หมายเหตุ ใช้อักขรวิธีปัจจุบัน วิสามานยนามบางคำคงเดิม

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ ความทรงจำ

เริ่มการอภิปรายใหม่