พูดคุย:ประกาศพระบรมราชโองการตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ลงวันที่ 16 กันยายน 2500

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา "ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐." (๒๕๐๐, ๑๖ กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา, (เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๓๖, ฉบับพิเศษ, หน้า ๑). [ออนไลน์]. (เข้าถึงเมื่อ: ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕).
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Aristitleism
ผู้สอบทาน Aristitleism
คุณภาพเนื้อหา 100%: เสร็จสมบูรณ์ดี
หมายเหตุ

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ ประกาศพระบรมราชโองการตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ลงวันที่ 16 กันยายน 2500

เริ่มการอภิปรายใหม่