พูดคุย:ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 18 กันยายน 2499

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา "ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี)." (๒๔๙๙, ๒๕ กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา, (เล่ม ๗๓, ตอนที่ ๗๖). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <ลิงก์>. (เข้าถึงเมื่อ: ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔).
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Aristitleism
ผู้สอบทาน Aristitleism
คุณภาพเนื้อหา 100%.svg100%: เสร็จสมบูรณ์ดี
หมายเหตุ