พูดคุย:ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา "ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔." (๒๕๕๔). ราชกิจจานุเบกษา, (เล่ม ๑๒๘, ตอนพิเศษ ๘๘ ง, หน้า ๑). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <ลิงก์>. (เข้าถึงเมื่อ: ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔).
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Aristitleism
ผู้สอบทาน Aristitleism
คุณภาพเนื้อหา 100 percent.svg100%: เสร็จสมบูรณ์ดี
หมายเหตุ