พูดคุย:ประกาศ เรื่อง ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา ประกาศ เรื่อง ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ ร้อยตรี โชคดี
ผู้สอบทาน ร้อยตรี โชคดี
คุณภาพเนื้อหา 100%: เสร็จสมบูรณ์ดี
หมายเหตุ การเขียนสะกดคำ เป็นไปตามต้นฉบับ

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เริ่มการอภิปรายใหม่