ภาพเมืองไทย/ส่วนที่ 4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัธนธัม

 1. วชิราวุธวิทยาลัย (สอดสี)
 2. จุลาลงกรนมหาวิทยาลัย
 3. วันรับปริญญาบัตร จุลาลงกรนมหาวิทยาลัย
 4. วันประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยวิชาธัมสาตรและการเมือง
 5. มหาวิทยาลัยวิชาธัมสาตรและการเมือง
 6. สภาวัธนธัมแห่งชาติ
 7. นักเรียนนายร้อยหยิงและเพื่อนหยิงไนงานวัธนธัมที่สภาวัธนธัมแห่งชาติ
 8. ประชาชนชายหยิงไนงานวัธนธัมที่สภาวัธนธัมแห่งชาติ
 9. บ้านไทยพันธมิตร สำนักวัธนธัมฝ่ายหยิง
 1. พนะท่านผู้นำของชาติ และพนะท่าน พันโทหยิง ล. พิบูลสงคราม หัวหน้าสำนักวัธนธัมฝ่ายหยิง ชมประกวดการจัดดอกไม้สดไนงานรื่นเริงของสำนักวัธนธัมฝ่ายหยิง (สอดสี)
 2. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
 3. ทำเนียบสามัคคีชัย
 4. พนะท่านผู้นำของชาติเลี้ยงน้ำชาแก่สมาชิกสภาผู้แทนราสดรที่ทำเนียบสามัคคีชัย (สอดสี)
 5. อาคารถนนราชดำเนิน
 6. ด้านหนึ่งของอาคารถนนราชดำเนิน
 7. โรงแรมรัตนโกสินทร์
 8. โรงพยาบาลสิริราช ธนบุรี
 9. โรงมหรสพ สาลาเฉลิมกรุง
 10. สวนสาธารนะ เขาดินวนา
 11. สวนอัมพร
 12. ประชาชนชมกิลาฟุตบอลที่กรีธาสถานแห่งชาติ
 13. การฝึกเดินทางไกลของข้าราชการ (สอดสี)