มาร์ชทหารขนส่ง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เหล่าเชื้อชาญณรงค์เราทหารขนส่งกองทัพบกไทย

(ซ้ำ) ช่วยกองทัพไทย งานขนส่งเราว่องไว เส้นโลหิตของกองทัพไทย ได้แน่นอน

รี้พลยุทโทปรณ์ ส่งให้ได้ทุกตอน ไม่ว่าป่าดงลุ่มดอนจะเคลื่อนจะจร รับใช้บริการ

(ซ้ำ) การลำเลียง จะเสี่ยงต่อเหตุเภทภัย บุกบันเข้าไป รับใช้ได้ทุกสถาน

ถึงคราปัจจารุกราน เข้าร่วมประสานงาน อาจหาญสมนาม

ในเวลาสงบไม่มีศึกภัย ตั้งจิตตั้งใจ หมายไว้ไม่รู้ครั่นคราม

ทุกคนฝึกตนทุกยาม เก่งกล้าในสงคราม ไม่ขามปวงภัย

เรารู้เชิงนาวี ฝึกเอาไว้เต็มที่ รู้ทีกล้าตาย

(ซ้ำ) ชาตรีต้องรู้ที แย้งยุทธไพรีไม่หนีลำเค็ญ ยากเข็ญไม่ยอมเว้น ไม่หลบหลีกเร้น

เช่นชาติชาญชัย ยากล้ำทางบกน้ำ เขาสูงเหวต่ำ ตรากตรำทำไป พร้อมใจเลือดเนื้อพลีไป

ชีพนั้นบรรลัย เพื่อไว้ลายเรา (ซ้ำ)


งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก