มาร์ชยุวชนทหาร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 • คำร้อง: พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
 • ทำนอง: พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
หมายเหตุ

เพลงประจำเหล่ายุวชนทหาร ซึ่งเป็นองค์กรเยาวชนที่รัฐบาลสยามได้จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกหัดวิชาทหารสำหรับการป้องกันประเทศในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2477 - 2490

ยุวชนทหาร ยุวชนทหาร
เราจะตายเพื่อไทย ในเมื่อใครรุกราน
ยุวชน ชาวไทย ฝ่ายทหาร ชาติต้องการ ยอมสละ ได้ทั้งสิ้น
พบศัตรู เราต้องสู้ กู้แผ่นดิน รักษาถิ่น ผองไทย ให้ไพบูลย์
ยุวชนทหาร ยุวชนทหาร
เราจะตายเพื่อไทย ในเมื่อใครรุกราน
อันชีวิต ร่างกาย ไม่ถนอม แต่ชาติไทย จะไม่ยอม ให้ดับสูญ
ยามสงบ เตรียมรบ ให้พร้อมมูล เพื่อเทิดทูน เกียรติไทย ไว้ให้ดี
ยุวชนทหาร ยุวชนทหาร
เราจะตายเพื่อไทย ในเมื่อใครรุกราน
ยุวชนทหาร ยุวชนทหาร
เราจะตายเพื่อไทย ในเมื่อใครรุกราน
 • หมายเหตุ: ท่อนประสานเสียงยังมีร้องอีกแบบหนึ่งเป็น "ยุวชนทหาร ยุวชนทหาร เราจะตายเพื่อสยาม ในเมื่อยามต้องการ"

ดูเพิ่ม[แก้ไข]


งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก