มาร์ชวชิรธรรมสาธิต

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ฟ้าประธานให้มากำเนิด
ให้โรงเรียนเกิดชื่อวชิรธรรมสาธิต
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้านความคิด
โรงเรียนผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี
วชิรธรรมสาธิตงามเด่น
วิชาเราเจนเด่นดังเชิดชูศักดิ์ศรี
เพื่อ ว.ธ. สร้างสรรค์สามัคคี
สร้างเยาวชนคนดี
เป็นศักดิ์ศรีความดีเด่นล้ำ
พระพุทธมงคลสรากร
พวกเรานอบน้อมสักการะเป็นประจำ
อีกองค์เจ้าคุณโสภณวชิรธรรม
โคมทองส่องนำอุปการะโรงเรียนเรา
วชิรธรรมสาธิตยิ่งใหญ่
พวกเรารักใคร่สามัคคีไม่มีเหงา
ตั้งหน้าเล่าเรียนเพื่ออนาคตเถิดเรา
ว.ธ. บันไดแรกเราให้ก้าวหน้าไปได้เจริญ

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก